Solidaritate

PROIECT NOU

”Reciproc” program de ”Școala după școală” realizat în interacțiunea generațiilor.

DESCRIERE

  • Un grup de 8 – 10 copii în situații familiale dificile rămân la școala după ore în compania și responsabilitatea unui student-practicant și al unui pensionar, voluntari cu sarcini de supraveghere și îndrumare. Reciprocitatea constă în: stimularea elevilor pentru frecventarea regulată a programului școlar și realizarea temelor de casă, facilitarea studenților în dobândirea unui spor de experiență și satisfacerea nevoii de socializare/generarea sentimentului de utilitate, al pensionarilor interesați.
  • Programul generic: masa de prânz, relaxare, 1 oră teme, 1 oră program sportiv, cultural, manualiatate etc. la propunerea creativă a supraveghetorilor!

!!! Căutăm: o școala interesată în aplicarea experimentală a proiectului în anul școlar 2019 – 2020!

!!! Căutăm sponsori pentru asigurarea unei mese calde la prânz!

PROGRAME CURENTE

”2% pentru o cauză pe an” este un program cu tradiție gestionat de noi pentru firme partenere.

  • Obiectivul educațional al programului constă în cultivarea solidarității în interiorul organizației prin sprijinirea financiară a unui coleg aflat în situație critică (pauperitate, boala, persoane cu probleme dificile în întreținere, pierderi etc.).
  • Pe bază de protocol cu reprezentantul organizației, Eurosteps colectează Formularul 230 și transferă suma aferentă beneficiarului desemnat de cei care au contribuit!
  • Programul rulează anual în perioada ianuarie – martie, pentru anul anterior!

Pentru organizații mari deschidem conturi separate!

”Elena 2004” – după numele primului beneficiar – sprijin financiar periodic pentru persoane și/sau familii aflate în dificultate datorită în principal lipsei de educație al adulților. La recomandarea sponsorilor!

”Gica 2008” – sprijin ocazional pentru studenți merituoși în situații financiare critice. La recomandarea unui sponsor!