Cercetare educationala

Simpozionul științific ”EPC” – Educație profesionalizare creație – 3 ediții cu participare internațională

  • specific manifestării este inter- și transdisciplinaritatea și
  • coparticiparea specialiștilor din învățământul universitar și cel preuniversitar