Cercetare educationala

Simpozionul științific ”EPC” – Educație profesionalizare creație – 3 ediții în parteneriat cu Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea Tehnică” Gheorghe Asachi” din Iași

  • tematică inter- și transdisciplinaritatea
  • deschis cercetătorilor debutanți și seniori, specialiștilor din învățământul universitar și cel preuniversitar

Vezi: www.dppd.tuiasi.ro